Jako biuro

Współpracuje z doradcami podatkowymi oraz ze specjalistami z dziedziny kadr i płac.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za jakość moich usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowuje indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

W razie kontroli, przekazywanie dokumentów do kontroli, nadzór nad jej przebiegiem, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Klient wybiera sposób dostarczania dokumentów: odbiór dokumentów w siedzibie klienta, poczta, kurier, poczta elektroniczna, fax. Odbieram dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.

Ze względu na cenny czas Klientów, np. z powodu braku czasu w ciągu dnia, istnieje możliwość spotykań, w godzinach wieczornych, w soboty a nawet w wyjątkowych sytuacjach w niedziele.

Dodaj komentarz